Algemene Informatie

“Een record aantal bezoekers op lustrumeditie IPON 2012”

Op woensdag 28 en donderdag 29 maart was alweer de vijfde editie van IPON: Het Onderwijs en ICT Congres en Vakbeurs. Ruim 5.000 bezoekers bezochten de lustrum editie van IPON met 6.500 m2 beursvloer boordenvol Onderwijs & ICT.

IPON verbond dit jaar Theorie en Praktijk met elkaar. Het was de plek om u volledig te laten informeren op het gebied van digitale leermiddelen en methodes, digibord-ondewijs, leren op afstand, BYOD, IPAD in de klas, Cloud, Serious Gaming, Bord Tools, Methode plein van de Toekomst, social media en nog veel meer.

Naast het zeer uitgebreide beursprogramma , met maar liefst 125 workshops en presentaties, was er ook de conferentie “Gewoon Speciaal ICT”, SingaporeNext, De Educatieve Methodes van de Toekomst, Conferentie” Ondewijs Expertise Summit 2012 en De dag van de ICT’er.

Namens IPON en haar partners willen wij iedereen bedanken! Wij hopen u volgend jaar op 10 en 11 april 2013 weer te mogen inspireren.