Leermiddelenbeurs

Leermiddelenbeurs en congres 2014
Tijdens de leermiddelenbeurs staan de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal.
Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de leermiddelenbeurs in 2014 zijn: digitalisering, opbrengstgerichtwerken, learning analytics, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.
Wat
Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen het PO,VO en MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveaus op scholen. Het evenement zal een inspirerend programma bieden met een diversiteit aan onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en ontwikkeling op scholen. Er zal ruimte zijn voor de educatieve uitgeverijen om zich te presenteren via stands en presentaties.
Voor wie 
De leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO,VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen van leermiddelenbeleid.