Expertise Summit 2022

De Expertise Summit tijdens IPON 2022. Dit programma binnen de IPON is speciaal gericht op het bestuur, directie, managers en schoolleiders. Deelname aan de Expertise Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.

Hier vind je de sessies die afgelopen IPON hebben plaatsgevonden tijdens de Expertise Summit.
Klik bij het tijdschema op “filter op location: Theater Rood (Expertise Summit)”