IPON Awards 2022

De IPON awards stimuleren het bedrijfsleven om producten te vernieuwen en te verbeteren.
Met behulp van de Awards kan het onderwijs op een originele manier kennismaken met leveranciers en digitale schoolborden, e-learning, educatieve software, ict – beheer, outsourcing en veel meer. Het vakblad Vives, besteedt het gehele jaar door aandacht aan de winnaars van de IPON Awards.

De IPON Awards worden geïnitieerd rondom alle gebieden van ICT binnen het onderwijs, te beoordelen op gebruik, originaliteit, ontwerp, toegankelijkheid en prijs. De professionele en onafhankelijke jury maakt de genomineerden bekend, hierna worden ze verder beoordeeld.

 

De  categorieën

1. IPON – innovatie van het leren Award PO

2. IPON – innovatie van het leren Award VO

3. IPON – innovatie van het leren Award MBO

4. IPON – Gewoon Speciaal Award

5. IPON – organisatie van het leren Award

6. IPON – Start-up Award

7. IPON – stimulerings Award

8. IPON – Young Educational Professional Award

De award voor studenten aan de Pabo of lerarenopleidingen die een oplossing hebben om de werkdruk of het lerarentekort tegen te gaan. Technologie moet hierbij een rol spelen.

Het lerarentekort in het onderwijs loopt op. In het primair onderwijs is dit nu al het sterkst zichtbaar, maar ook het voortgezet onderwijs heeft een tekort aan leraren voor bepaalde vakken. Dat zorgt voor extra werkdruk. Werkdruk die nu toch al hoog is door het lerarentekort, passend onderwijs, veel administratie, vele contacten met leerlingen en hun ouders, collega’s en externen. Klagen helpt niet, daarvoor is ons mooie vak te belangrijk. We moeten samen op zoek naar oplossingen.

Technologie kan ons daarbij mogelijk helpen. Wij zijn op zoek naar creatieve ideeën van jonge mensen die aan de start staan van een loopbaan in het onderwijs. Hoe zou technologie jou en je collega’s kunnen ondersteunen bij jouw belangrijke taak? We roepen je op om jouw innovatieve idee met ons te delen. Betrek er gerust collega’s, mentoren, docenten, leerlingen of sociale media bij. Wij kijken uit naar jullie inzendingen.