Persbericht 2011

Persbericht 2011

Uitreiking IPON Awards 2011

Tijdens de IPON (ICT Platform Onderwijs Nederland) op 13 en 14 april j.l in de jaarbeurs te Utrecht zijn dit jaar voor de vierde keer de IPON Awards uitgereikt. De achtergrond van deze Awards is vooral bedrijven, organisaties en personen, die innovatieve producten of diensten voor het onderwijs ontwikkelen, te stimuleren. De prijzen werden uitgereikt door jury-voorzitter Louis Hilgers in samenwerking met schaker Hans Böhm.

De jury bestond dit jaar uit:
• Louis Hilgers – ICTnieuws.nl + Hoofdredacteur Kennisnetnieuwsbrieven PO&VO
• Sjoerd Spoelstra – docentenvakvereniging i&i + Coenecoop College
• Frans Peeters – Informatica voor VO + Ostrea College
• Dieter Möckelmann – onafhankelijk ICT-en-onderwijs expert + Historiën.nl
• Tessa van Zadelhoff – OBS de Kleine Beer + ICT-en-onderwijs deskundige
• Annet Smith – docent + ICT-en-onderwijs medewerker ROC NOVA college
• Maaike Neuteboom – hoofdredacteur Vives
• Sipke Kloosterman – voormalig leerkracht in het so, momenteel fulltime bezig met onderwijs en internet via zijn bedrijf POLS Netwerk

 
prs-rekentuin Categorie primair onderwijs – software

In de categorie primair onderwijs – software werden drie producten genomineerd. In het besloten sociaal onderwijsnetwerk MaxClass kunnen scholen online allerlei zaken bijhouden zoals agenda, prikbordberichten, nieuws, mail, enz. Zoo Animals is een programma waarin jonge kinderen Engels leren in een betekenisvolle context.
Als winnaar kwam Rekentuin uit de bus. Met dit programma wordt het oefenen van rekenvaardigheden een stuk leuker. In de eigen tuin oefen je rekenvaardigheden en laat je vervolgens mooie bloemen groeien. Deze rekenvaardigheden moet je wel blijven oefenen, anders verdorren je bloemen. De jury van de IPON Awards heeft Rekentuin gekozen omdat het programma bijzonder adaptief en afwisselend is, voor succeservaringen zorgt en aantrekkelijk is voor alle leerlingen.


prs-teach32

Categorie primair onderwijs – hardwareIn de categorie primair onderwijs – hardware waren de nominaties beperkt tot twee. De nieuwe DELL Beamer S500WI is een voorbeeld van hoe snel vernieuwende technologie haar weg vindt naar het onderwijs. Deze beamer kan interactief worden gebruikt met speciale aanwijspennen en meer.
De winnaar is echter Teach32. Deze verzameling tablets, speciale toetsenborden en muizen maakt het mogelijk voor een hele klas, of voor groepjes in de klas, om direct interactie te hebben met het centrale digibord. Ook iPods en Nintendo’s kunnen worden gebruikt. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande technologie om spannend onderwijs te maken voor kinderen. De jury is van mening dat dit een goed voorbeeld is van hoe een creatief idee gecombineerd wordt met bestaande hardware en daarmee een speels maar serieus bruikbaar onderwijsproduct biedt.

prs-les-2_0 Categorie voortgezet onderwijs – software

Een van de genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs – software was Gamescool. Deze online opleiding voor docenten (po, vo, mbo en andere schooltypen) leert jongeren games te maken (gewone games en serious games). De opleiding bestaat uit twee bijeenkomsten en zes online lessen (in totaal 3 maanden doorlooptijd). De tweede genomineerde was BeatsNbits – een webbased muziekmethode met aspecten van e-learning, een leerlingvolgsysteem, mogelijkheden tot netwerkleren en activiteiten voor in de klas. BeatsNbits komt tegemoet aan de leerbehoefte van de huidige generatie leerlingen. Het maakt informeel leren in een formele setting mogelijk.
De winnaar is Les 2.0. Er zijn veel sites beschikbaar waar docenten digitaal lesmateriaal vandaan kunnen halen (Wikiwijs, vakcommunities, Teleblik). Echter op de grote behoefte aan sturing, kwaliteit, redactie, betere tools en concrete voorbeelden is LES 2.0 ingesprongen. Deze online docentenomgeving biedt flexibel in te zetten (digitale) leermaterialen met houvast en structuur, met vrijheid, zonder risico’s. LES 2.0 onderscheidt zich van de ontwikkelingen van andere flexibele (digitale) leermaterialen, doordat de materialen zijn ontwikkeld op basis van kerndoelen en examenprogramma’s. Ze zijn online direct bruikbaar voor het digitale schoolbord en door de docenten eenvoudig zelf aan te passen of aan te vullen.


prs-casio Categorie voortgezet onderwijs – hardwareIn de categorie voortgezet onderwijs – hardware wil het Dwengo-experimenteerbord iedereen helpen om echt aan de slag te gaan met microcontrollers. Naast de hardware biedt Dwengo ook een handige website met tutorials en voorbeeldprojecten, waarmee een beginner snel aan de slag kan. De tweede genomineerde TI nspire CX™ van Texas Instruments is meer dan alleen maar een rekenmachine. Gecombineerd met computer, digibord en draadloos netwerk is het een compleet concept voor een daadwerkelijk interactieve klas.
De winnaar is de Casio Laser-Led Beamer XJ-ST, een nieuwe projector voor de korte afstand voor een interactief schoolbord. Doorslaggevend voor het winnen van deze IPON Award is de LED/laser lichtbron, die het mogelijk maakt om 20.000 uur zorgeloos interactief les te geven. Lampen van tot nu toe gebruikte beamers hebben een levensduur van 2 tot 3000 branduren. Door de lange levensduur kan de projector ook meer ingezet worden in bijvoorbeeld de overblijfruimte.

prs-rekenapk Categorie middelbaar onderwijs – softwareDe categorie middelbaar onderwijs – software heeft als genomineerde de applicatie Jilster – hiermee kan een toekomstig grafisch vormgever zich uitleven bij het maken van bijvoorbeeld een eigen glossy. Competenties als samenwerken worden gestimuleerd en cursisten kunnen hun creativiteit de vrije loop laten. De andere genomineerde is de applicatie IJsbreker Plus. Met dit inmiddels webbased programma wordt de flexibele inzet bij het NT2- en inburgeringsonderwijs vergroot en kunnen cursist en docent plaats- en tijd-onafhankelijk werken.
De winnaar in deze categorie is RekenAPK. In het MBO is rekenvaardigheid een belangrijk onderwerp, vanwege de centrale examinering die in 2013 van start gaat. Hoewel RekenAPK in eerste instantie voor het VO bedoeld is, ziet de jury hier een product dat ook makkelijk in het MBO in te zetten is en voor de docent vrijwel geen drempels oplevert. Cursisten worden uitgedaagd een steeds hoger niveau te bereiken. De jury is daarom van mening dat RekenAPK een waardevolle aanwinst is voor het totale pakket van middelen voor het rekenonderwijs in het MBO.

Categorie middelbaar onderwijs – hardwareBij de categorie middelbaar onderwijs – hardware was de jury unaniem van mening dat voor deze Award géén innovatieve producten werden ingediend.

prs-sociaalopstap

Categorie Speciaal Onderwijs Gewoon SpeciaalDe winnaar in de categorie Speciaal Onderwijs Gewoon Speciaal is Sociaal op Stap. Een afspraak maken met de mentor, je melden bij de conciërge als je te laat komt op school, iemand gedag zeggen als je ergens binnenkomt. Voor de meeste mensen zijn dit vanzelfsprekende handelingen. Leerlingen met autisme hebben vaak grote moeite met dit soort situaties. Met sociale verhalen en stappenplannen bieden de website en APP Sociaal op Stap deze leerlingen een krachtig hulpmiddel. Het biedt hen inzicht in sociale situaties en helpt hen te voorkomen om in een sociaal isolement terecht te komen. Elk stappenplan kan worden aangepast, zodat het aansluit bij de situatie van elke individuele gebruiker. Dit gratis product, dat mogelijk wordt gemaakt door de CED-Groep, het Landelijk Netwerk Autisme en het Mooiste Contact Fonds, bevordert de zelfredzaamheid en integratie van jongeren met autisme op school, in de maatschappij en binnenkort ook tijdens stage en werk.
Volgens de jury is dit daarmee de terechte winnaar van deze eerste Gewoon Speciaal Award.

prs-vdberg

Categorie bijzondere stimulerings IPON Award

En last but zeker not least de winnaar van de bijzondere stimulerings IPON Award. Deze prijs gaat dit jaar naar iemand die zich al jaren onvermoeibaar inzet voor innovatie d.m.v. ict in het onderwijs: Margreet van den Berg. Vele jaren was zij een van de motoren achter de ThinkQuest wedstrijden. Daarna verbond zij zich indringend aan de ontwikkelingen rondom Games in het onderwijs. Haar weblog ICT en onderwijs is een dankbare bron voor diegenen die op de hoogte wil blijven van de laatste ICT-ontwikkelingen in het onderwijs. Saillant detail is dat haar zoon eveneens boeiende bijdragen aan dit weblog levert. Haar jongste initiatief MediaMachtig verdient veel lof. Doel van deze organisatie is jonge mensen bewust te maken van de macht en de kracht van de media: digivaardig en digibewust. Haar bescheiden houding zorgt ervoor dat slechts bij weinigen bekend is hoe groot haar inzet is.
De jury is van mening dat die kwaliteit en daarbij haar grote commitment redenen genoeg zijn haar met deze Award de waardering te geven die zij ontegenzeggelijk verdient.