Persbericht IPON 2010

Persbericht 2010

Utrecht, 10 maart 2010

Uitreiking IPON AWARDS 2010

Vandaag heeft de jury van de IPON Awards tijdens het IPON Onderwijs & ICT congres en vakbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht 8 Awards uitgereikt. De IPON Awards worden jaarlijks uitgereikt aan ICT onderwijstoeleveranciers die zijn gekozen door het onderwijs zijnde de beste toeleverancier voor het onderwijs in zijn of haar vakgebied.
Doelstelling van de IPON Awards is te zorgen dat ICT-bedrijven, die zich richten op het onderwijs, worden bestempeld met een kwaliteitsmerk. Zo kan het onderwijs zien dat het bedrijf zich onderscheidt in innovatie, kwaliteit en originaliteit. Verder stimuleren de IPON Awards het bedrijfsleven tot productvernieuwing en –verbetering. Met behulp van de Awards kan het onderwijs op een originele manier kennismaken met leveranciers van o.a. digitale schoolborden, e-learning, ict-beheer en outsourcing, educatieve software en veel meer.
Deze derde editie van de IPON Awards mag zich verheugen in een explosief gegroeide belangstelling. Was het aantal inschrijvingen vorig jaar al groot, dit jaar is dat verdubbeld tot meer dan zeventig. De door het onderwijs zelf bepaalde prijs wil een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om te blijven innoveren voor het onderwijs. De symbiose van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven krijgt steeds meer vorm.

De jury bestond dit jaar uit:
• Louis Hilgers – ICTnieuws.nl + Hoofdredacteur Kennisnetnieuwsbrieven PO&VO
• Sjoerd Spoelstra – docentenvakvereniging i&i + Coenecoop College
• Frans Peeters – Informatica voor VO + Ostrea College
• Dieter Möckelmann – onafhankelijk ICT-en-onderwijs expert + Historiën.nl
• Tessa van Zadelhoff – OBS de Kleine Beer + ICT-en-onderwijs deskundige
• Annet Smith – docent + ICT-en-onderwijs medewerker ROC NOVA college
• Maaike Neuteboom – hoofdredacteur Vives

De juryvoorzitter Louis Hilgers (hoofdredacteur ICTnieuws.nl) heeft samen met schaakgrootmeester Hans Böhm de IPON Awards 2010 uitgereikt aan:
mijnnaamishaas Winnaar in de categorie software Primair Onderwijs
Mijn naam is Haas
(www.mijnnaamishaas.nl)Eigenlijk is dit een digitaal prentenboek, alleen nog leuker. Het materiaal is op scholen door kinderen uitgetest. Spelers hebben zelf invloed op het verhaal: door voorwerpen te tekenen, wordt het avontuur van Haas elke keer weer anders. Mijn naam is Haas bevordert de woordenschat van jonge kinderen en stimuleert daarnaast het verhaalbegrip, het probleemoplossend vermogen en nog veel meer. Leuk om samen op de computer te spelen, maar echt fantastisch op een digitaal schoolbord.
De jury is daarom van mening…
Door het innovatieve karakter van deze Serious Game is Mijn naam is Haas de terechte winnaar in de categorie innovatieve software voor het primair onderwijs.

skoolmate

Winnaar in de categorie hardware Primair Onderwijs
Skool Automatisering met Skoolmate (www.skool.nl)Ook in het basisonderwijs neemt de computer een steeds belangrijkere rol in. Maar hoe zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk leerlingen de beschikking hebben over een computer, zonder dat het veel plaats inneemt in het klaslokaal en op zo’n manier, dat het geïntegreerd kan worden gebruikt? De robuuste computer heeft een zinvolle en zuinige processor en de 6-cells accu maakt werken gedurende lange tijd mogelijk.
De jury is daarom van mening…
De jury heeft diverse mooie en bruikbare oplossingen gezien tussen de inzendingen, maar was toch het meest gecharmeerd van het kleine maatje. De Skoolmate is een kindvriendelijke laptop die tegen een stootje kan. De Skoolmate is de terechte winnaar in de categorie innovatieve hardware voor het primair onderwijs.

malmberg  Winnaar in de categorie software Voortgezet Onderwijs
Malmberg met e-methodes (www.malmberg.nl)De nieuwe e-methodes van Malmberg bieden een uitgekiende mix van folio en digitaal aanbod waarmee betere leerprestaties worden gehaald. De methodes onderscheiden zich van andere lesmethodes door o.a. de individuele leerroutes binnen de digitale leeromgeving. Hierdoor is het mogelijk om goed op de verschillen tussen leerlingen in te spelen. Leerlingen kunnen met de moderne ict van Malmberg overal voortgang boeken in hun lesprogramma: op school, thuis of waar ook ter wereld. Daarnaast kent het geïntegreerde e-learning platform een Presentator om alle mogelijkheden van het digitale schoolbord te benutten. De digitale toetsen besparen de docent veel tijd en hebben diagnostische toetsen die leerlingen automatisch verwijzen naar een vervolgroute op het individuele niveau van de leerling.
De jury is daarom van mening…
Malmberg gaat als uitgeverij mee met haar tijd doordat zij het accent steeds meer op de ontwikkeling van nieuwe digitale leermiddelen legt. De e-methodes zijn hier een goed voorbeeld van. De nieuwe e-methodes van Malmberg zijn een nieuwe stap in maatwerk voor leerlingen én docent, waarbij de docent overzicht en regie over het leerproces behoudt.

ncomputing Winnaar in de categorie hardware Voortgezet Onderwijs
Andoburg – Ncomputing (www.n-computing.nl)NComputing is een oplossing om één pc te delen met meerdere leerlingen. Elke leerling heeft zijn eigen werkplek met beeldscherm, toetsenbord en muis, terwijl er maar een pc nodig is. Hierdoor kunnen er meer werkplekken worden ingericht met hetzelfde budget. NComputing is eenvoudig te onderhouden en past in bestaande netwerken. Daarnaast heeft NComputing een positief effect op het binnenklimaat omdat de werkplekken volledig stil zijn en geen warmte produceren.
De jury is daarom van mening…
Met NComputing kunnen er meer werkplekken worden ingericht met hetzelfde budget. Hierdoor kan het aantal werkplekken per leerling worden verhoogd, wat het gebruik van ict in het onderwijs stimuleert. Bovendien wordt er zo ook nog eens bespaard op het energiegebruik.

novomentor Winnaar in de categorie software BVE
Novomentor Vote+ (www.novomentor.com)In de categorie software bve waren enkele mooie producten ingediend die stuk voor stuk voorzien in een behoefte. De keuze is uiteindelijk dit jaar gevallen op een product dat het mogelijk maakt om in de les alle cursisten te laten stemmen, zonder dat daar nog aparte stemkastjes voor nodig zijn. Met behulp van deze software kunnen de cursisten hun eigen mobiele telefoon, pda, netbook of laptop hiervoor gebruiken. Apparaten die in het mbo gemeengoed zijn geworden onder cursisten. Een docent kan op deze manier de les interactiever maken, snel zicht krijgen op het feit of stof is begrepen, stemstatistieken oproepen of gebruik maken van afbeeldingen waarop cursisten zaken kunnen aanwijzen. Het is niet meer nodig om aparte stemkastjes aan te schaffen, er wordt gewoon gebruik gemaakt van de al aanwezige apparatuur.
De jury is daarom van mening…
De jury vindt dit een waardevolle nieuwe toepassing als het gaat om stemmen in de les en daarom gaat de Award voor beste software product voor bve dit jaar naar Novomentor
Vote +.

focustouch

Winnaar in de categorie hardware BVE
Smit Visual met Focus Touch (www.focus-touch.nl)De categorie hardware voor bve was een lastige categorie om te jureren. Er waren niet zoveel inzendingen en de jury wil dan ook vooral leveranciers oproepen om voor de volgende awarduitreiking in 2011 meer producten voor deze categorie aan te melden. De keuze is dit jaar gevallen op een product dat een nieuw tijdperk inluidt voor interactieve borden. In het mbo zijn digiborden nog niet zo wijd verspreid als bijvoorbeeld in het po. De nieuwe LCD touchschermen kunnen een oplossing zijn die het gebruik van dergelijke interactieve hulpmiddelen kan doen toenemen. Er is geen aparte projector meer nodig, er zijn geen problemen meer met lichtinval, of in de straal van het beeld staan. De gebruiker is niet meer afhankelijk van bepaalde software, de schermen zijn energiezuinig en de afmetingen lenen zich er ook prima voor om in kleinere projectruimten te worden ingezet.
De jury is daarom van mening…
Het Focus Touchscherm van Smit Visual Supplies is een prachtige innovatieve oplossing om een interactief scherm voor iedere school bereikbaar te maken.

ictene

Winnaar in de categorie special award-1
Bob Hofman en ICT&E (www.ict-edu.nl)Vrijwel exact tien jaar geleden startte Bob Hofman met zijn organisatie ICT&E, gebaseerd op de 7 C’s van Global Learning (internationaal leren): Communication – Connection – Collaboration – Creation – Community – Culture – Continual Learning. Bob heeft de gave om kinderen van alle nationaliteiten bij elkaar te brengen en gebruikt daarvoor alle mogelijke ict-middelen. Hij is voorzitter van het wereldwijde onderwijsnetwerk iEarn. Hij stond aan de basis van Global Teenagers, een netwerk van bijna tienduizend leerlingen in meer dan 35 landen. Zijn inspirerende Learning Circles haalt de wereld in de klas en helpt de klas de wereld in. Bob roept het niet alleen, Bob maakt het mogelijk.
De jury is daarom van mening…
Bob Hofman draagt samen met zijn team op bijzondere wijze bij aan de internationalisering van het onderwijs en maakt daarbij gebruik van alle ict-middelen die voorhanden zijn.

waag

Winnaar in de categorie special award-2
Waag Society (www.waag.org)De Waag zet in op onderzoek en ontwikkeling van onderwijs met behulp van creatieve technologie. Leren is volgens de Waag-filosofie een combinatie van samen spelen, creëren, ervaren, zien en laten zien wat voor jongeren van betekenis is. Leerlingen gebruiken vaak welhaast op natuurlijke wijze computers, mobieltjes of andere gadgets. Het Creative Learning van de Waag bedenkt, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe ideeën samen met scholen, culturele instellingen of kunstenaars. Succesvolle ideeën worden in contact gebracht met marktpartijen voor verdere ontwikkeling.
De jury is daarom van mening…
De Waag is een bruisende, gedreven organisatie die zich met tomeloze inzet en veel elan sterk maakt om onderwijs en jongeren in dit nieuwe tijdperk vooruit te helpen.

IPON congres en vakbeurs

IPON2010 is het jaarlijkse onderwijs ict congres en vakbeurs. Een evenement wat wordt bezocht door meer dan 4000 leerkrachten, docenten (bovenschoolse) ict coördinatoren, directeuren en manager uit het primair, voortgezet en beroeps onderwijs. Tijdens de IPON zijn er meer dan 100 workshops, presentaties, keynotes en praktijkcases te vinden. Daarnaast vindt ook de Teachmeet en de digischool vrijmarkt plaats. Meer dan 90 standhouders geven acte de présence.