Archives

Robins Wereld

Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. Robins Wereld speel je op een […]

IXVO

WHY De 21ste eeuw doet een groot beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken en creatief problemen op kunnen lossen, zelfstandig leren, omgaan met onzekerheden, zelfregulatie en digitale geletterdheid. De kansen benutten die digitalisering biedt voor beter onderwijs: “Samen ervoor zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen en goed voorbereid is op de samenleving […]

Hoe help je een leerling met een leesbeperking (echt)?

Iedere leerling is anders. En iedere leesbeperking is anders. Met de specifieke behoefte van de leerling als uitgangspunt, zijn er honderden speciale oplossingen ontwikkeld om toch gewoon te kunnen meedoen in de klas. Denk maar eens aan tekstboeken, gesproken boeken, voelbare boeken of speciale bestanden voor dyslexiesoftware. Ze kunnen worden geleverd als fysiek exemplaar, op […]

Drone Cup Special

De Drone Cup Special is een innovatief spelconcept passend bij onderzoekend en ontwerpend leren. De voorbereidende lessen bevinden zich op het snijvlak van techniek, digitale geletterdheid en gamificatie. In 2019 is er voor het eerst een Drone Cup Special georganiseerd bij Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg tussen 7 organisaties voor speciaal onderwijs. Tijdens deze presentatie kom […]

ICT belevingscircuit voor EMB

Interactief materiaal kan leerlingen in leerroute 1 en 2 (speciaal onderwijs) bij uitstek uitdagen in hun ontwikkeling. Echter als de leerling steeds hetzelfde materiaal aangeboden krijgt bestaat er kans op verveling, waardoor dit materiaal niet meer uitdagend is voor de leerling. Met behulp van knoppen, schakelkastjes, apparaten met een stekker en een digitaal bord kan […]