De meerwaarde van een grote mediatheek

Ouders laten hun kinderen in de leeftijd 11- 18 jaar steeds meer vrij. Dat kan in het onderwijs ook door ervan uit te gaan dat een steeds groter deel van de leerlingen intrinsiek gemotiveerd is – denk aan “de meeste mensen deugen -. Er zijn regelmatig uren in het onderwijs die onbenut blijven: door ziekte : of uitval van de docent; of het kan gaan om een tussenuur of de tijd na school. In de mediatheek kunnen (en willen) leerlingen die tijd graag samen of alleen gebruiken; als er sprake is van goede en deskundige leiding.

VO
Location: Leermiddelen Theater 3 Date: 5 February 2020 Time: 15:45 - 16:15 Roeland Smeets