Digitale geletterdheid inbedden in de onderwijspraktijk van het PO

Digitale geletterdheid (DG) is tegenwoordig net zo belangrijk als geletterdheid (taal). Een kind dat digitaal geletterd is, kan wijs omgaan met (sociale) media, apparatuur/apps, informatie op digitale bronnen en heeft kennis en vaardigheid in computational thinking (decompositie, patroonherkenning, abstraheren en algoritmes). SLO helpt om op school de volgende stap te nemen die aansluit bij het bestaande curriculum. In deze interactieve presentatie bekijken we de DG-inspiratiekaarten en koppelingsmogelijkheden van DG-doelen met taal- en reken-wiskunde. We spelen het DG-visiespel en bespreken het idee voor een DG-leernetwerk. Maar ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en do’s en don’ts te bespreken.

PO
Location: Theater Rood (Expertise Summit) Date: 6 February 2020 Time: 10:45 - 11:15 Martin Klein Tank Gäby van der Linde