Gepersonaliseerd leren met gamification: een praktijkvoorbeeld

De module Quest is samen met docenten ontwikkeld en is een vorm van gepersonaliseerd leren door middel van een game die met opdrachten van de docent wordt samengesteld. Leerlingen werken via verschillende routes, bestaande uit diverse opdrachten, toe naar hetzelfde doel. Aan de hand van metadatering krijgen leerlingen vervolgopdrachten aangeboden. Tijdens deze sessie leggen wij aan de hand van een case van een school, die Quest inzet, uit hoe gepersonaliseerd leren en gamification wordt gecombineerd en bijdraagt aan een hogere betrokkenheid van leerlingen bij het betreffende vak.

MBO VO
Location: Leermiddelen Theater 2 Date: 5 February 2020 Time: 10:45 - 11:15 Joery van de Geijn Kees van den Akker