IEP LVS: leerlingen volgen op hoofd, hart en handen

Met het IEP LVS krijgt u een compleet beeld van ieder kind. We geven uitgebreid inzicht in de resultaten op taal (incl. technisch lezen en schrijven) en rekenen. Daarnaast krijgen de leerling en leerkracht inzicht in het profiel van de leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen! Het LVS is beschikbaar voor groep 3 t/m 8 en bevat meerdere meetmomenten per jaar die flexibel inzetbaar zijn. De focus ligt op groei ten opzichte van zichzelf en de leerdoelen. Uiteraard geeft het LVS ook informatie over je onderwijs schoolbreed.

PO
Location: Theater Oranje Date: 6 February 2020 Time: 12:15 - 12:45 Joost Schouten