IXVO

WHY De 21ste eeuw doet een groot beroep op vaardigheden als kritisch kunnen denken en creatief problemen op kunnen lossen, zelfstandig leren, omgaan met onzekerheden, zelfregulatie en digitale geletterdheid.
De kansen benutten die digitalisering biedt voor beter onderwijs: “Samen ervoor zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen en goed voorbereid is op de samenleving van morgen.”

HOW Door actief met leerlingen en studenten aan de slag te gaan met nieuwe media ontwikkelen jongeren nieuwe competenties en vaardigheden die ze in staat stellen beter te functioneren en aan te sluiten bij wat de huidige, gedigitaliseerde maatschappij vraagt. Daarin adviseren we graag vanuit van de mogelijkheden in plaats van de problemen.
Leerlingen en professionals innoveren door samen en met anderen te leren

WHAT Op de website ixvo.nl houden wij de projecten die vanuit deze visie zijn gestart, met de leerlingen bij.

SO
Location: Theater Rood (Gewoon Speciaal) Date: 5 February 2020 Time: 11:30 - 12:00 Itske Tersteeg Elle Peters