Leren door te doen in een SkillsLab

In ons SkillsLab leren de kinderen van groep 1 t/m 8 door te doen. Inmiddels bezoeken de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf ook het SkillsLab. We zetten moderne media in om de 21 eeuwse vaardigheden aan te leren. Daarnaast speelt het Maakonderwijs een grote rol in het SkillsLab. We willen de kinderen informatievaardig, instrumentvaardig en mediawijs maken. Hoe we dat aanpakken en welke materialen we gebruiken laat ik u graag zien tijdens mijn presentatie.

PO
Location: Theater Groen Date: 5 February 2020 Time: 15:45 - 16:15 Diana Molenschot-Kloos