Robots in het onderwijs: een goed idee?

Dit onderzoek presenteert de kansen en beperkingen van de inzet van robots in het onderwijs, zoals gezien door de ogen van  de toekomstige generatie.  Hun visies zijn verzameld en hun uitspraken zijn geclassificeerd op basis van het functieboek Ons-Middelbaar-Onderwijs. Zo kan de mogelijke inzet van robots in het onderwijs direct worden gerelateerd aan de verschillende aspecten en deeltaken van het leraarsvak. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ontwerpers van robots voor educatiedoeleinden helpen bij het ontwerp van de functionaliteiten en de fysieke verschijningsvorm van de robots. Ook geven zij inzicht in welke toepassingen relatief snel omarmd worden vanuit onderwijzend personeel.

MBO PO VO
Location: Leermiddelen Theater 2 Date: 5 February 2020 Time: 14:15 - 14:45 Michel Starreveld Janienke Sturm