Samen op weg naar een formatieve cultuur

Werken vanuit de wens om bij te dragen aan het leren van de ander

In een school met een formatieve cultuur wordt formatief geleerd en gewerkt. Door de leerlingen, door docenten, door team- en schoolleiders en ouders.
Samen is er een duidelijk plan voor onderwijsontwikkeling gemaakt aan de hand van de kernvraag: ‘wat kun jij bijdragen aan het behalen van de gezamenlijk gestelde doelen?’
Een plan met vier onderliggende vragen:

  • Waar willen we naar toe?
  • Hoe weten we dat we er zijn?
  • Waar staan we nu?
  • Wat doen we om dat te bereiken?

Om alles wat bij het beantwoorden van deze vragen een rol speelt, ontwikkelden Michel van Ast en Bob Hofman een ‘Praatplaat Formatieve Cultuur‘.
Geen vast gepind model, maar een open uitnodiging om letterlijk met elkaar om de tafel te gaan en te praten.

Een dialoog over eigenaarschap van leren, betekenisvol onderwijs, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, leiderschap, curriculum… vanuit de vraag ‘wat is écht de moeite waard om te leren?’
Maar ook over formatief leren in de klas en het formatieve werken van docenten en leidinggevenden; hoe willen we dat ons leren er uitziet en zich blijvend ontwikkelt?

In deze keynote deelt Bob een aantal opmerkelijke opbrengsten die door een dialoog rondom de praatplaat, inmiddels op tientallen scholen in binnen- en buitenland in gebruik, zijn ontstaan.
Over een helder leerproces met constructive feedback dat ontstaat in een samen-zijn waar iedereen trots is op elkaar én op de school. Waar de wens leeft om bij te dragen aan het leren van de ander.
Een utopie? Bob denkt van niet… op 6 februari, op de tweede dag van de IPON deelt hij graag met u waarom.

HBO/WO MBO PO SO VO
Location: Kennis Arena Date: 6 February 2020 Time: 10:00 - 10:30 Bob Hofman