Bas Hesselink

Bas werkt als specialist onderwijs en ondersteuning, met de specialisatie ICT in het onderwijs voor SOTOG. SOTOG is een stichting voor speciaal onderwijs in cluster 3 en 4, in het oosten van het land. Vanuit deze functie is Bas betrokken bij of geeft leiding aan verschillende projecten, zowel binnen als buiten SOTOG. Daarnaast werkt Bas als adjunct-directeur op een SO school in Almelo, de Dr. Herderschêeschool. De Dr. Herderscheeschool is een school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd die om heel diverse redenen moeizaam tot leren komen. Ze biedt gespecialiseerd onderwijs en begeleiding op maat voor leerlingen met een verstandelijke leerbeperking en leerlingen met een al dan niet verstandelijke beperking en secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele begeleidingsbehoefte.


Related Sessions

View full schedule