Dennis Arnold

Dennis Arnold is ergotherapeut bij De Onderwijsspecialisten. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met de betekenis en mogelijkheden van de digitale wereld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hij werkt hiervoor intensief samen met leerlingen, studenten en collega’s in en om het onderwijs met verschillende achtergronden.


Related Sessions

View full schedule