Hayo van Reek

Hayo van Reek is docent geschiedenis en tekenen en combineert deze twee vakken om lesmateriaal te maken. Het uitgangspunt hierbij is dat tekst en beeld samen mentale beelden vormen waardoor de leerlingen meer grip krijgen op de leerstof en zij zich beter kunnen inleven in het verleden. Veel van dit lesmateriaal is digitaal, zoals een interactieve historische atlas, het Tijdvakkenmuseum en Epoch, een geschiedenismethode voor de onderbouw.


Related Sessions

View full schedule