Henk van de Hoef

Henk van de Hoef is sinds 1996 werkzaam op het snijvlak van onderwijs en ICT, onder andere door eerst zes jaar in het onderwijs en daarna zes jaar bij een ict-organisatie te hebben gewerkt. Vanaf 2008 werkt hij als onderwijsadviseur in het onderwijs waarbij hij besturen consulteert bij thema’s als toekomstgericht onderwijs, doordacht digitaliseren en digitale adaptieve leermiddelen. Het is zijn passie om beter onderwijs te (helpen) realiseren, waarbij ICT, mits juist ingezet, een belangrijk middel kan zijn. Als directeur van O21 is hij vanaf 2012 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het onderwijsadviesbureau. Tevens is Henk mede-eigenaar van het bedrijf Privacy op school.


Related Sessions

View full schedule