Jan Willem Eckhardt

Docent Natuurkunde / Scheikunde met ruime ervaring in diverse lesgeefmethoden. Goed bekend met regulier, democratisch, sociocratisch, Montessori en Kees Boeke – onderwijs.

Onderwijsvernieuwer. Eén van eerste YouTube-docenten in Nederland met succesvol kanaal.
Regelmatig gevraagd als expert bij diverse populair-wetenschappelijke TV-programma’s in adviserende en on-screen-rollen.

Veel kennis van Formatieve werkvormen, Zelfregulerende werkvormen en Agile-lesmethodes.

Ontwikkelaar van sites als AlleOpgaven.nl en GeenCijfer.nl


Related Sessions

View full schedule