Janneke van Doren

Janneke van Doren is coördinator professionalisering bij VO-content. Sinds de oprichting van VO-content in september 2011 heeft Janneke zich bezig gehouden met het ontwikkelen en organiseren van trainingen en begeleiding bij de inzet van digitaal leermateriaal. Thema’s waar zij zich mee bezig houdt zijn: leerdoeldenken, formatief leren, arrangeren van digitaal leermateriaal, schoolontwikkeling en leermiddelenbeleid.


Related Sessions

View full schedule