Job Vos

Job Vos is senior adviseur privacy. Hij helpt schoolbesturen bij het regelen van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Als adviseur voor SIVON ontwikkelt hij nieuwe hulpmiddelen die het makkelijker maken voor scholen om de risico’s van het werken met persoonsgegevens in beeld te krijgen en daar de juiste maatregelen bij te nemen. HIj werkt daarbij mee aan het ontwikkelen van nieuwe DPIA’s die SIVON/Kennisnet gaan uitvoeren in samenwerking met de sectorraden. In zijn vorige baan bij Kennisnet is Job één van de bedenkers van de Aanpak IBP en het Framework ibp mbo.


Related Sessions

View full schedule