Joery van de Geijn

Joery van de Geijn is werkzaam bij Apprentice. Hij staat hier dagelijks in contact met scholen en kent de uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Met zijn enthousiasme en betrokkenheid probeert hij de scholen hierin te ondersteunen. Apprentice heeft Mijn Leeromgeving ontwikkeld samen met docenten en vanuit de gezamenlijke visie dat onderwijs om de inhoud moet gaan. De focus voor docenten ligt op de inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Mijn Leeromgeving faciliteert daarbij op gestructureerde wijze dit leerproces voor zowel leerlingen als docenten.


Related Sessions

View full schedule