Joris Jeurlink

Joris Jeurlink heeft 15 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Hij heeft o.a. op de Hollandse School limited in Singapore gewerkt. Zowel als leerkracht en als IT-manager. Vanuit deze functies heeft hij trainingen gehad van zowel Kaegan als Marzano.

Na zijn terugkeer in Nederland heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van scholen bij de inzet van ICT in het onderwijs. Zowel bij de aanschaf van nieuwe hardware en software als bij de implementatie hiervan. Bij zowel het po, het vo als bij mbo en hbo-instellingen.

Zijn filosofie is dat ICT een leermiddel is. Een prachtleermiddel, maar niet meer dan dat. Het is de leraar die ervoor kan zorgen dat dit leermiddel leerlingen inspireert, activeert en bij de les betrekt.

Essentieel vindt hij dan ook 2 componenten: het leermiddel moet eenvoudig en intuïtief zijn en leraren dienen goed getraind te worden om ervoor te zorgen dat ze pedagogische meerwaarde hiervan ook daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Tijdens zijn sessies zal hij u laten zien hoe eenvoudig de SMART software in combinatie met de SMART hardware te bedienen is. En vooral hoe u snel en eenvoudig uw bestaande lessen kan verrijken zodat deze nog inspirerender en uitdagender zijn voor uw leerlingen.


Related Sessions

View full schedule