Julia Strijland

Strijland (1966), werkt sinds 2006 vanuit haar mediabedrijf MoMo Productions aan verhalen met diepgang. Zij probeert positieve impact te bewerkstelligen door verhalen en documentaires in te zetten om verschillen te overbruggen en mensen met elkaar te verbinden. Zij werkt momenteel aan een groot project voor de gemeente Amsterdam. Internationaal timmert zij aan de weg met de ontwikkeling van Sisterschools, een Digitaal Educatief Exchange Programme (DEEP)  tussen scholen in Nederland en Kenia.


Related Sessions

View full schedule