Maaike Dekker

Maaike werkt al ruim 17 jaar als leerkracht op de Dr. Herderschêeschool in Almelo. De Dr. Herderscheeschool is een SO school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd die om heel diverse redenen moeizaam tot leren komen. Ze biedt gespecialiseerd onderwijs en begeleiding op maat voor leerlingen met een verstandelijke leerbeperking en leerlingen met een al dan niet verstandelijke beperking en secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele begeleidingsbehoefte. Daarnaast is Maaike sociale veiligheidscoördinator en ICT-coördinator.


Related Sessions

View full schedule