Roeland Smeets

Sinds vierentwintig jaar werk ik als mediathecaris op het Barlaeusgymnasium in Amsterdam.
In 2004 kregen docenten en ik de gelegenheid – na een verbouwing – een grote mediatheek in te richten.

Mijn dagelijkse werk bestaat sindsdien aan de ene kant uit het organiseren van leerlingenstromen in de mediatheek,
dan ben ik een verkeers- geen politieagent. Hierover gaat mijn lezing “Een grote mediatheek”.
Aan de andere kant houd ik me bezig met informatievoorziening en specialiseer ik me in informatie over media en technologie.
Daar gaat mijn lezing “De Netwerkmaatschappij” over.


Related Sessions

View full schedule