Tessa van Zadelhoff

Tessa heeft twintig jaar ervaring in het Nederlandse basisonderwijs als leraar en ict-coördinator en werkt momenteel als projectleider Onderwijsinnovatie bij de stichting PRODAS. Daarnaast werkt zij als zelfstandig professional onder de naam Warempel als redacteur voor onderwijsvakbladen en Kennisnet. Daarnaast verzorgt zij presentaties, workshops en adviezen over 21st century skills, de inzet van devices, sociale media/mediawijsheid en innovaties in het onderwijs. In 2011 nam zij samen met Louis Hilgers het initiatief voor BoekTweePuntNul.


Related Sessions

View full schedule