Wim Pelgrim

Wim is een echt onderwijsmens: 12 jaar docent Nederlands, maker van de Pictio Onderwijspodcast, medeauteur van de Onderwijsvisie D66 (2009), bedenker en projectleider van BlockChange. Over die applicatie om onderwijsgegevens mee te kunnen geven aan leerlingen, onafhankelijk van systeem, school of applicatie zal hij u vertellen tijdens IPON2020. Hoe werkt blockchain, wat zijn open badges en hoe geven we leerlingen hun resultaten mee als ze de school verlaten? En welke resultaten?


Related Sessions

View full schedule