Academy4Learning

Vol vertrouwen toekomstbestendig lesgeven met Academy4Learning

 

Ontwikkelen en professionaliseren is niet iets wat docenten er na schooltijd ‘even’

bij doen. Immers, agenda’s zijn vaak overvol en we vragen veel van docenten. En,

eerlijk is eerlijk, docenten gebruiken hun tijd liever voor leerlingen dan voor zichzelf.

Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van de docent goed te organiseren, op

een doordachte en efficiënte manier. Alleen zo leidt de energie- en tijdinvestering

tot duurzame ontwikkeling die beklijft. Academy4Learning begeleidt scholen hierbij.

 

Het begint met het in kaart brengen van de kennis, vaardigheden, attitude en

behoefte van de docent. Gebaseerd op die informatie ontwikkelen we samen met

de school een passend ontwikkeltraject. Dit traject is modulair opgebouwd. Wat

individueel kan, bieden we aan via webinars en e-learning. De rest doen we via

co-creatie tijdens trainingssessies. Door verschillende werkvormen te combineren en

inhoud op behoefte en niveau af te stemmen, maken we onze werkwijze duurzaam,

doelgericht en effectief. Samen creëren we een lerende cultuur binnen de school.