Accessfactory

Accessfactory, een spinoff van Dofactory, biedt machine informatie-, educatie- en autorisatie voor de juiste leerling, op het goede moment bij een relevante plek.
In eerste instantie ontwikkeld voor onderwijsinstellingen met electrische apparatuur en practische gebruiksvoorwerpen waarmee leerlingen moeten (leren) werken.
Door de modules van Accessfactory te gebruiken voldoe je aan wettelijke Arbo regelgeving omtrent registratie en gebruik van apparatuur, heb je het overbrengen van (technische)- basiskennis procedureel ingericht en kun je voorkomen dat leerlingen die nog niet zijn geautoriseerd zichzelf kunnen verwonden aan electrische apparaten.

Accessfactory levert 3 produkten die los van elkaar zijn in te zetten maar tesamen een oplossing bieden.

Module 1
Arbo technische informatie (wettelijk verplicht) van een apparaat ondervangen in een online omgeving.
Te denken valt aan keurinspapieren en technische documentatie maar ook bepaalde assetgegevens die voor de beheerder van belang zijn.

Module 2
Door gebruik te maken van een e-learnmodule en leerlijnen wordt basiskennis verkregen over het (veilig)- gebruiken van een apparaat of gereedschap en bijvoorbeeld de spelregels binnen een ruimte.
Modules worden afgesloten met een doelmatige korte test. Bij een goed resultaat volgt een certificaat.

Module 3
Na het verkrijgen van een certificaat of de goedkeuring van een docent wordt de toegangspas van een gebruiker opgewaardeerd zodat diegene een machine kan aanzetten, een stuk gereedschap mag gebruiken of een ruimte kan betreden. Geen certificaat betekend geen gebruik kunnen maken van een elektrisch apparaat.