B-Bot

Veel van de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken zijn dermate complex dat zij niet zonder de hulp van (computer)technologie opgelost kunnen worden. Echter wordt er volgens een recent onderzoek van Kennisnet door maar liefst twee derde van de basisscholen weinig aan ICT in de les gedaan en dat terwijl dit voor onze toekomst juist zo belangrijk is! Daar helpen wij bij. Kinderen die werken met de educatieve robots van B-Bot.nl of STEAM-Educatie leren (bijvoorbeeld) over oorzaak en gevolg, (aanvankelijk) programmeren, ze leren kritisch denken en nadenken over complexe structuren, of het analyseren en vinden van oplossingen. En dat zijn belangrijke vaardigheden voor iedereen, of je nou programmeur wordt of niet.