Bloomwise

Bloomwise portfolio en oudercommunicatie

Bloomwise is een startup en levert een portfolio naast het oudercommunicatieportaal Mijnschoolinfo. Het portfolio biedt de bekende functionaliteiten als het kunnen toevoegen van bijlagen en beeldmateriaal gekoppeld aan vakken. Daarnaast kunnen leerlingen in het portfolio van Bloomwise werken aan eigen doelen of doelen uit de bekende leerlijnen van bijvoorbeeld SLO. Ook kunnen scholen zelf leerlijnen toevoegen aan Bloomwise. Leerkrachten kunnen in een duidelijk overzicht zien of leerdoelen zijn behaald en kunnen deze beoordelen. Het portfolio ondersteunt bovendien vakkenintegratie: een project kan koppelingen hebben met meerdere doelen. Het oudercommunicatieportaal Mijnschoolinfo is een uitgebreide tool voor het bevorderen van het de ouderbetrokkenheid bij scholen, met nieuwsbriefmodule, gespreksplanner, agenda, absentiemodule en dergelijke. Koppeling met het portfolio volgt dit jaar.