Deviant

Uitgeverij Deviant: hart voor onderwijs

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die effectief en afwisselend lesmateriaal ontwikkelt voor het mbo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en voornamelijk voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, rekenen en loopbaan & burgerschap. Dit lesmateriaal bereidt studenten en leerlingen niet alleen uitstekend voor op de examens, maar ook op hun toekomstige beroep én rol in de maatschappij.

Studiereader: effectieve methodes in interactieve vorm
Bij de ontwikkeling van leermiddelen zoeken wij altijd naar de optimale combinatie van bewezen effectieve didactiek en innovatieve toepassingen. Zo bieden wij onze taal- en rekenmethodes via Studiereader in interactieve vorm aan.

Educatieve games
We verkennen graag de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs en bieden afwisseling in de les met educatieve games zoals Startrekenen Instap Online, Startrekenen VR en 3D en met extra digitaal oefen- en toetsmateriaal bij al onze methodes.

Meer informatie over onze lesmethode vindt u op uitgeverij-deviant.nl