Diatoetsen

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Om die ontwikkeling te volgen en de groei in beeld te brengen, biedt Diataal methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Toetsen om te groeien dus, niet om af te rekenen.

Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, gevisualiseerd in de Dia-liniaal.

Dia-groeiwijzer, de online omgeving voor leraren, helpt u de toetsen formatief in te zetten. U vindt er inzichtelijke rapportages gebaseerd op analyses van de toetsresultaten op leerling-, klas- en schoolniveau.

Aansluitend op de toetsen is er Diaplus met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

Toetsen vanuit visie

Toetsen om te groeien is toetsen vanuit visie. De visie van Diataal luidt kort:

– Laat iedere leerling groeien. Het maakt niet uit op welk niveau een leerling zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun taal- en rekenontwikkeling.

– Toetsen om verder te komen.  Toetsresultaten geven richting aan de verdere ontwikkeling van leerlingen. Dia-groeiwijzer helpt daarbij door de zones van ontwikkeling aan te duiden met opeenvolgende kleuren. Diaplus sluit hierop aan.

– Recht doen aan verschillen. Iedere leerling is anders. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Profielanalyses geven relatief sterke en zwakke punten aan.

– Laat het onderwijs groeien.  Als leerlingen groeien ziet u dat terug in de resultaten van uw school. Meteen na het toetsen beschikt u over betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages. Zo biedt Dia-groeiwijzer onderwijsprofessionals niet alleen inzicht, maar ook gemak.