Instruct

 

Instruct is een educatieve uitgeverij met lesmethodes voor Digitale Geletterdheid, Digitale Vaardigheden, Typevaardigheid, Informatica en Taal en Rekenen. De leermiddelen zijn bestemd voor leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO alsmede voor Nascholings- en Opleidingsinstituten.

Instruct Educatieve Uitgeverij heeft al ruim 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en opleidingsinstituten. Betrokken en enthousiaste werknemers van Instruct ontwikkelen de producten in nauwe samenwerking met docenten. Daarbij worden de producten regelmatig aangepast en verbeterd om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs.

Ons doel is methoden te ontwikkelen waarmee leerlingen op eigen tempo en niveau kennis en vaardigheden aanleren. Daarbij zorgen we ervoor dat docenten optimaal op de hoogte zijn van de vorderingen van leerlingen. Instruct past voortdurend nieuwe mogelijkheden toe en anticipeert op de laatste ontwikkelingen.