IRIS Connect

Professionalisering staat bij de meeste scholen hoog in het vaandel. Door continue te blijven ontwikkelen als leerkracht wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. IRIS Connect zorgt voor deze continue professionele ontwikkeling: door middel van reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk wordt de vakbekwaamheid van leerkrachten continu ontwikkeld. Het reflecteren op de eigen lespraktijk gebeurt middels video in een veilige omgeving, waarbij de leerkracht altijd eigenaar is van het eigen materiaal. Hierdoor kan de leerkracht allereerst zelfreflectie toepassen, om het (indien gewenst) vervolgens te delen met een collega, coach of begeleider.