Leerlingbespreking.nl

Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten om de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen binnen scholen sneller en efficiënter te laten verlopen. Met behulp van een slimme tool ontvangen mentor en leerling periodiek feedback van alle vakdocenten. Vervolgens maakt de leerling op basis van de feedback zelf een plan van aanpak. Dit leidt tot minder vergaderingen, formatieve feedback en meer eigenaarschap bij de leerling.