Mijnschoolinfo

Met Mijnschoolinfo hebben ouders/verzorgers eenvoudig toegang tot alle schoolinformatie van hun kind, zoals informatiebriefjes, oudergesprekken, klassenlijsten en de jaarkalender. Mijnschoolinfo vermindert de administratieve druk en is het meest complete en veilige oudercommunicatieportaal, met een absentiemodule, facturatiemodule en een (intelligente) LAS-koppeling.

Mijnschoolinfo biedt oplossingen voor ouderbetrokkenheid 3.0 met de binnenkort beschikbare afsprakenmodule, huiswerkmodule en het (digitale) rapport. Nu al wordt toekomstgericht onderwijs ondersteund door het portfolio en de groepsmodule. Later in 2018 komt de integratie met het Bloomwise leerplatform beschikbaar: werken met leerlijnen, formatief evalueren, projectonderwijs, etc. Met Mijnschoolinfo is uw school klaar voor de toekomst.