Momento

Weet u dat er waardevolle informatie op u ligt te wachten?

Door de groei van administratieve werkzaamheden is het prachtige vak van leerkracht onder druk komen te staan. Er is steeds minder tijd om de nodige aandacht aan een leerling te geven. Meer digitale ondersteuning van het leerkrachtenteam is onmisbaar. Om snel en gemakkelijk voortgang en resultaten te kunnen bekijken en zo op ieder moment inzicht te hebben in wat een leerling nodig heeft.

Waarom Momento?
Momento, het centrale overkoepelende dashboard, maakt het leerkrachten mogelijk om kinderen meer op maat en adaptiever uit te dagen, of juist extra oefeningen te geven op leerdoelen.
Om meer te personaliseren en op de juiste momenten de juiste aandacht te geven aan hun leerlingen.

Momento biedt een laagdrempelige en flexibele totaaloplossing voor digitaal leren. De beste educatieve content, in combinatie met een betaalbaar en kwalitatief goed leerlingdevice én een compleet overzicht van de leerresultaten van leerlingen. Inmiddels hebben al ruim 2.500 basisscholen in Nederland Momento in gebruik.

Meer tijd samen met de leerling!
Momento levert direct voordeel op als overkoepelend dashboard, zoals bijvoorbeeld:

– In één oogopslag een overzicht van de voortgang en resultaten van digitaal verwerken, oefenen en toetsen. Ieder moment inzicht in wat een leerling aan extra instructie of uitdaging nodig heeft.

– Altijd de juiste informatie op ieder moment beschikbaar.

– Meer tijd! Meer digitale ondersteuning door Momento geeft meer tijd samen met de leerling. Meer tijd voor maatwerk, persoonlijke coaching en ook meer tijd om in te spelen op de verschillende kwaliteiten van de leerlingen.

Meer weten? Neem een kijkje op www.momento.nl

In Momento werken de volgende schoolleveranciers en uitgeverijen samen aan een betere ondersteuning van de leerkracht: