Peppels

Peppels is een multimediaal Portfolio, aangevuld met de functies van een moderne ELO. Deze integrale benadering biedt de best mogelijke ondersteuning aan het primaire proces op het gebied van gepersonaliseerd leren en de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden.

Leerlingen worden stap-voor-stap eigenaar van hun leerproces door het werken met het portfolio van Peppels. Centraal daarbij staat het kwalitatief borgen van leerervaringen. Leerling en docent beschikken over tools om te plannen, 360-graden-feedback te verzamelen en het leerproces te monitoren en evalueren. Formatief toetsen is geïntegreerd, evenals de dossiers- opbouw (LOB en Plusdocument).

Peppels is aangesloten bij Entree (Identity- en Serviceprovider) en het Privacyconvenant.

info.peppels.net – 020-4942700