Piex

Specifieke kennis van toonaangevende experts uit het onderwijsveld bereikt in de meeste gevallen slechts een beperkte groep leerkrachten, jammer! Wij geloven dat deze voor iedereen van betekenis kan zijn. Daarom werken wij samen met de allerbeste en zorgen wij dat deze waardevolle expertise niet langer gebonden is aan plaats en tijd maar laagdrempelig beschikbaar is. Met de interactieve online trainingen geven we je een kijkje in de ‘echte’ onderwijspraktijk, met als uitgangspunt: leren van elkaar! Hiermee maakt Piex een brede ontwikkeling van de onderwijsprofessional en de -organisatie mogelijk.