Rovict

Leerlingzorg, leerlingadministratie, Dashboard Mijn Groep, Groepsplannen, Schoolrapport, Managementoverzichten: je vindt het allemaal in ESIS.
Maar Rovict doet meer. We houden van constructieve samenwerking. Natuurlijk met onze klanten. Maar ook met leveranciers van mooie producten. We zorgen bijvoorbeeld voor betrouwbare koppelingen met ouderportalen, samenwerkingsverbanden, portfolio (MijnRapportfolio), ouderenquêtes en uitgeverijen. Kies dus zelf met welke applicaties je naast ESIS wilt werken. Bepaal zelf wat past bij jullie manier van werken.

Een constructieve samenwerking hebben we ook met belangrijke onderwijspartners. Zo leveren we samen met de CED-Groep de SCOL, het COTAN-gecertificeerde instrument waarmee je de Sociale Competentie, Veiligheid en Welbevinden van je leerlingen in kaart brengt. En samen met de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden we het instrument Burgerschap Meten.

Nieuw is de overname van Klimaatschaal B.V. Hiermee biedt Rovict nu voor jongeren van 6 t/m 24 jaar een breed arsenaal aan sociaal-emotionele meetinstrumenten. Nu is er naast de SCOL en Burgerschap Meten, ook Klimaatschaal, SIGA en Sproetje.