The Markers

Wij geloven dat kwalitatieve feedback de belangrijkste aanjager is van het leerproces. Door de hoge werkdruk van leraren is hier echter te weinig tijd voor. Door een stuk van het nakijkwerk over te nemen, creëren wij ruimte voor de leraar.
Bij het uitvoeren van deze nakijkopdrachten staat feedback per leerdoel centraal. Leraren en leerlingen krijgen zo via ons platform inzichtelijk waar extra aandacht aan besteed dient te worden. Doordat de feedback kant en klaar wordt aangeleverd, kunnen de leraar en leerling direct aan de slag en op deze manier stappen zetten naar feedbackgedreven onderwijs.