YourSafetynet

Schoolorganisaties beschikken over zeer privacygevoelige data. Niet alleen reguliere naam- en adresgegevens, maar ook informatie over bijvoorbeeld onderwijsresultaten, gedrag van leerlingen en privacygevoelig fotomateriaal. YourSafetynet biedt vanaf zijn oprichting diverse tools en hulpmiddelen voor het creëren van een privacy-vriendelijke omgeving waar leerlingen, ouders, medewerkers en docenten zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

IBP-tooling

Als aanvulling op de huidige portfolio hebben we recent YourSafetynet IBP-tooling geïntroduceerd. De software leidt privacy officers en/of ICT-verantwoordelijken stap-voor-stap door het gehele IBP-traject. Via overzichtelijke dashboards zien alle betrokkenen wat de status is, welke taken zijn afgerond en welke in behandeling zijn. Bovendien voorziet de tooling in een veilige, centrale opslagomgeving voor alle IBP-gerelateerde documenten en sjablonen. Dat vereenvoudigt de verantwoordingsplicht richting het bestuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. De oplossing is volledig ‘AVG-proof’: wie alle stappen heeft doorlopen, voldoet ook automatisch aan de AVG-wetgeving. Zo biedt de IBP-tooling van YourSafetynet overzicht en controle. In de IBP-tooling zijn tenslotte alle Kennisnet-documenten volledig geïntegreerd. Dat maakt instappen eenvoudiger. Voor wie al was begonnen, maar ook voor wie nog moet starten.