ZuluConnect

De Rolf groep helpt de kinderopvang en basisscholen om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Met als vernieuwing ZuluConnect, de persoonlijke leeromgeving voor een zorgeloze toekomst in de Cloud.

Bij OinO-Advies geloven we in de eigen kracht van de professional. Met training, coaching en advies dagen we het onderwijs uit om nieuwe wegen in te slaan en we inspireren hen om te kiezen voor praktische oplossingen zoals ZuluConnect. Waarvoor OinO-Advies de inhoudelijke implementatie verzorgd.

Veltwerk helpt onderwijsinstellingen om ICT doelmatig en effectief in te zetten. Daar zijn specifieke toepassingen en oplossingen voor nodig en die vinden wij terug in ZuluConnect.

Samen laten ze leren groeien met ZuluConnect, de persoonlijke leeromgeving voor elke leerling in het basis- en voorgezet onderwijs. “It’s time for the next step.