Thema’s

EMPOWERING TEACHING & LEARNING

FLEXIBEL ONDERWIJS

Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bijna iedereen is het eens over de inzet van ICT in het onderwijs en erkent het nut en de noodzaak. De leraar heeft een sleutelrol op dit gebied. Voor leerlingen geldt dat zij tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als de leraar gebruik maakt van ICT en digitaal leermateriaal. Maatschappelijk van belang: leraren zorgen ervoor dat ICT voor iedere leerling toegankelijk wordt, onafhankelijk van de thuissituatie.
De volgende vier ICT-bekwaamheidsgebieden kan men daarbij als handvat gebruiken (bron: www.kennisnet.nl).

Digitale Geletterdheid

Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

Leersituatie

Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ICT-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

Professionalisering

Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ICT effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

Organisatie

De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ICT-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?

In het onderwijs is er veel aandacht voor de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Wat betekent dit eigenlijk voor jou en jouw school? Tijdens het IPON congresprogramma zal je veel presentaties vinden die jou en jouw school verder helpen om 21 eeuwse vaardigheden te implementeren.

Digitale Leermiddelen & Toetsen

Digitale leermiddelen nemen momenteel een grote vlucht. Belangrijk hierbij is dat we de resultaten van het gebruik van deze leermiddelen kritisch blijven volgen. Digitale leermiddelen kunnen helpen om meer onderwijs op maat te geven.
Veel leraren hebben daarbij onderstaande wensen:

  • variëren met leermateriaal
  • het gekozen leermateriaal eenvoudig gebruiken
  • de voortgang van de leerling volgen
  • het leerproces kunnen verantwoorden

Doordat leerresultaten digitaal verzameld worden, kunnen leraren leerlingen gemakkelijker volgen en zien welke leerdoelen een leerling heeft behaald. Om dit mogelijk te maken, werkt het onderwijs met steeds meer partijen samen. Deze partijen zijn onderdeel van de leermiddelenketen. Denk aan:

  • leveranciers van (digitale) leermiddelen
  • leveranciers van leerlingvolgsystemen of administratiesystemen
  • publieke partijen die het onderwijs vertegenwoordigen

Tijdens IPON vind je alle informatie over het zelf arrangeren van leermiddelen, hoe je nieuwe leermiddelen kiest, het nieuwste aanbod van leermiddelen, alles over digitale toetsen en nog veel meer. Is jouw school er klaar voor?

Digitale Geletterdheid

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden. 

ICT Infrastructuur

Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Hoe professionaliseer je de ICT-infrastructuur op jouw school? Hoe bepaal je de internetbehoefte van jouw school? Wat zijn de succesfactoren voor het gebruik van devices? Of overweeg je om Chromebooks in te zetten in jouw onderwijs en ben je op zoek naar handvatten die je helpen bij jouw keuze? Dit en meer ook op IPON 2022.

Informatiebeveiliging & privacy

Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen, zodat de school voldoet aan de wetgeving. IBP zijn randvoorwaarden voor eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. Vorig jaar is de nieuwe privacywet ingevoerd: de AVG. Voldoet jouw school wel aan hieraan? Hierbij hoort de persoonsgegevens bescherming van leerlingen. Maar vergeet niet ook niet de omgang met social media en ouders.

Informatiemanagement

Hoe kun je binnen jouw school veilig en effectief kennis uitwisselen, samenwerken en makkelijk beschikken over informatie uit diverse systemen? Makkelijk gegevens hergebruiken van andere partijen in de onderwijsketen en minder administratieve lasten. Dit wordt mogelijk als gegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen computersystemen. Al deze uitwisseling van informatie moet leiden tot onderwijs op maat. Dankzij slimme inzet van ICT is het steeds meer mogelijk om leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken.

Onderwijsvernieuwing & trends

Nieuwe technologieën zoals artificial intelligence (AI), Virtual Reality en werken in de cloud bieden kansen om de ambitie van het onderwijs waar te maken, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerk. Welke keuzes maken scholen in het buitenland ten aanzien van onderwijsvernieuwing, welke rol speelt technologie daarbij en hoe ziet dit eruit in de praktijk?

Professionalisering

De programmacommissie van IPON zal het thema van 2022 “Flexibel onderwijs” zoveel mogelijk laten terugkomen binnen IPON 2022. Het brede en uitgebreide congresprogramma, de verschillende open leerpleinen, het Kennisplein, de verschillende “subevents” zoals de Leermiddelenbeurs, de Expertise Summit en Gewoon Speciaal conferentie zullen daar met grote mate aan bijdragen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook alle aandacht voor de nieuwste leermiddelen en methodes, hardware en software, learning analytics, eduapps, werken in de cloud, gamification, flipping the classroom, tablet onderwijs en veel meer onderwijsinnovatie en toepassingen.