IPON Awards

Winnaars

IPON Awards 2013 & IPON/Mediawijzer.net Award 2013

Tijdens de IPON (ICT Platform Onderwijs Nederland) op 10 april in de jaarbeurs te Utrecht zijn dit jaar voor de zesde keer de IPON Awards uitgereikt. De achtergrond van deze Awards is vooral bedrijven, organisaties en personen, die zich onderscheiden in innovatie, kwaliteit en originaliteit bij het ontwikkelen van producten en diensten voor het onderwijs. De prijzen werden uitgereikt door jury-voorzitter Louis Hilgers (ICTnieuws.nlen ICT-in/en-onderwijs deskundige). De jury bestond verder uit Tessa van Zadelhoff (Warempel), Maaike Neuteboom (hoofdredactrice Vives), Aad van der Drif (Zernike College) Joop van Schie (Albeda College) en John Leek ( hoofd onderwijs en Mediawijsheid Beeld & Geluid).

De bijzondere IPON Mediawijzer.net Award wordt dit jaar voor de 2e keer toegekend.

Deze prijs wordt uitgereikt i.s.m. met Mediawijzer.net, hét mediawijsheid expertisecentrum, waarbij inmiddels meer dan 800 media-gerelateerde organisaties zijn aangesloten.

De symbiose van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven krijgt meer en meer vorm. De IPON Award wil daarom een stimulans zijn voor het bedrijfsleven en andere onderwijs-gerelateerde organisatie om te blijven ontwikkelen en innoveren voor het onderwijs.

Winnaar categorie 1. IPON – innovatie van het leren Award
De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces (categorie 4 – 12 jaar)
Primair Onderwijs

EduApp

Wanneer een school tablets heeft aangeschaft begint de zoektocht naar geschikte apps. Gelukkig is er sinds januari het platform Eduapp. Op Eduapp maak je een account aan en kun je vervolgens apps zoeken, lijsten maken, lesideeën bij apps lezen, maken en delen. De apps zijn allen gemetadateerd waardoor je snel zoekt op besturingssysteem, onderwijstype of vakgebied. Eduapp is ook een sociaal netwerk, je kunt personen of lijsten volgen en zo nieuwe apps ontdekken en inspiratie opdoen. Een lesidee is volgens een vast format opgebouwd wat het gemakkelijker maakt om het in de eigen praktijk in te zetten. Inmiddels zijn er al meer dan 4700 Eduappers en het netwerk groeit en groeit. Een free account biedt al veel mogelijkheden, maar wil je volop aan de slag dan kun je voor Euro 24,95 per jaar een pro account aanvragen via Eduapp.nl.

Winnaar categorie 2. IPON – innovatie van het leren Award

De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces (categorie 12 – 18 jaar)
Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs

Got-it?!

Got it? is een adaptieve en remediërende online toets- en oefenomgeving voor de doorlopende leerlijn taal en rekenen. Leerlingen oefenen alleen dat wat nodig is om het juiste niveau te halen en te houden. Er staan heel veel verschillende oefeningen en honderden filmpjes met extra uitleg voor de leerlingen klaar. De docent houdt de vorderingen van zijn leerlingen in de gaten via het docentendashboard en kan klassikaal ingaan op de gemeenschappelijke aandachtspunten. Docent: heeft iedereen in beeld en kan (bij)sturen op basis van behaalde resultaten. Leerling: kan overal online werken en weet hoe die ervoor staat en wat er nog moet gebeuren. Innovatie: het is niet nodig dat een leerling een lineair programma doorloopt. Op basis van kennis en vaardigheden wordt de leerling lesstof aangeboden. De leerlingen raakt gemotiveerd door het juiste niveau aan te bieden. Te laten zien wat ze al wel kunnen en ze voortdurend hun eigen verbetering te laten ervaren. Het programma wordt gekenmerkt door de gedegen aanpak. De opzet om alleen nog maar te oefenen wat nog nodig is spreekt de jury zeer aan. Ook het docenten dashboard is voor de jury een belangrijk hulpmiddel dat wordt. Het dashboard maakt het voor de docent goed mogelijk een individuele leerling te volgen en waar nodig verder te helpen. Geschikt voor leerlingen uit het PO, VO en MBO om zelfstandig en op eigen niveau (1F, 2F, 3F of 4F) te werken.

 

Winnaar categorie 3. IPON – Gewoon Speciaal Award
Innovatie in het Speciaal Onderwijs
Speciaal Onderwijs

VIP-Agenda

De VIPAgenda is een schoolagenda voor de iPhone die toegankelijk is voor visueel beperkte scholieren. De VIPAgenda is gemaakt voor de iPhone 4 en 5 en is geheel te gebruiken met de VoiceOver functie van de iPhone voor weergave in spraak en braille en heeft ook verschillende toegankelijkheid functies voor slechtziende gebruikers zoals diverse kleurthema’s en een instelling voor de fontgrootte. De agenda functie heeft ook de mogelijkheid om naast tekstuele informatie, audio boodschappen bij activiteiten op te nemen om snel invoeren mogelijk te maken en er is een zoekfunctie om snel activiteiten terug te vinden. De VIPAgenda is een reguliere schoolagenda App gericht op alle schoolgaande kinderen die zo gebouwd is dat het ook geschikt is voor visueel beperkte leerlingen. Dit past in het thema “Gewoon” waar het kan en “Speciaal” waar het moet.

 

Winnaar categorie 4. IPON – organisatie van het leren Award
Ondersteunend proces, efficiency
Onderwijsbreed

Magister

Elke vorm van organiseren van onderwijsleerprocessen vraagt om goede instrumentatie. Sinds het in gebruik nemen van computers in het onderwijs wordt aanhoudend gesleuteld aan systemen die primaire, secundaire en volgens sommigen zelfs tertiaire processen moeten ondersteunen. Veel van die systemen werden vanuit de kantoorautomatisering meegenomen naar het onderwijsveld. Weinigen zijn er met het momentum van de ontwikkeling in geslaagd op tijd en op maat op onderwijs gerichte oplossingen voor de school, voor de docent en voor de leerling te ontwikkelen. De kwaliteit van elk product valt deels af te lezen aan haar succes in de wereld. De VO – brede acceptatie van Magister laat zien dat zelfs in een kleine markt veel mogelijk is. Met de uitbreiding van de omgeving naar de distributie van leerinhoud tijdig en op maat voor elke leerling levert Schoolmaster een alles-in-een- onderwijsplatform waarin zowel leraren, onderwijsondersteuners en managers zich prettig in voelen. In ons land wordt een al te grootse aanpak niet altijd op zijn merites beoordeeld. Doe maar gewoon lijkt daar de leidraad. Met deze laatste ontwikkeling slaat Schoolmaster een nieuwe weg in! Wat blijft is dat het goede veel is, en voegen daaraan toe dat ook het vele goed kan zijn.

 

Winnaar categorie 5. IPON/Mediawijzer.net Award

Meest innovatieve project mediawijsheid
leerlingen/docenten/opvoeders/organisaties – Onderwijsbreed

MatterMap

 

De makers van Mattermap hebben gezorgd voor een interessante en inhoudelijk bruikbare verbinding tussen journalistieke – , informatie- en onderzoeksvaardigheden aan de ene kant en bestaande mindmappingtoepassingen aan de andere kant. In de zee van informatie is het in toenemende mate essentieel om de standpunten rond belangrijke kwesties snel beschikbaar te hebben.

Met Mattermap is het mogelijk deze verschillende standpunten te visualiseren, te voorzien van diepere context én van bronvermelding. Deze zgn Mattermaps kunnen worden opgeslagen en dienen als zeer bruikbare tool voor verdiepende discussie. Een verrijkende tool voor journalisten, researchers, docenten, studenten en scholieren. Aandachtspunten zijn nog wel: de usability in geval van veel toegevoegde meningen (het scherm wordt wat vol). Ook is nog de vraag hoe goed de doorzoekbaarheid is in geval van veel geproduceerde Mattermaps.

 

Winnaar categorie 6. IPON stimulerings Award

Persoon, organisatie, initiatief met grote betekenis voor ICT in onderwijs – Onderwijsbreed

Alfons ten Brummelhuis – winnaar

Van huis uit is Alfons onderwijskundige en in 1995 gepromoveerd.

Na wetenschappelijke arbeid aan de universiteit van Twente sinds 2006 Hoofd Stafafdeling Onderzoek bij stichting Kennisnet. Zijn onderzoek richt zich vooral op het leggen van verbindingen tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

Het is een groot genoegen met Alfons educatief technologisch te sparren. Hij schuwt daarbij stevige uitspraken niet en durft ook best te confronteren. Alfons is daarin uiterst integer en zoekt daarbij altijd naar de kern van het onderwijskundig probleem en de kortste en meest efficiënte weg naar een oplossing. Hij werkt al meer dan 25 jaar aan een hechte en wederzijds profijtelijke relatie tussen onderwijs-praktijk en onderwijsonderzoek. Hij hanteert daarbij bij voorkeur sobere theoretische modellen die kernproblemen in de vormgeving van het onderwijsleerproces bijna tastbaar beschrijven. Alfons heeft in de afgelopen jaren aanhoudend gewerkt aan onderzoeksresultaten die onderwijsgevenden helpen hun werk nog beter te doen of dingen te gaan doen die voorheen moeilijk realiseerbaar te maken. Alfons neemt deel aan tal van nationale en internationale gremia waar hij gewaardeerd wordt om bescheiden en ter zake uiterst kundige bijdragen Hij heeft een ongelofelijk aantal publicaties geschreven en geïnitieerd.