Leermiddelenbeurs

De Leermiddelenbeurs conferentie op woensdag 19 en donderdag 20 maart 2014

Tijdens de nieuwe Leermiddelenbeurs staan de ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen en de producten en dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal. Voorbeelden van relevante ontwikkelingen en thema’s voor de Leermiddelenbeurs in 2014 zijn: digitalisering, opbrengstgericht werken, toetsen (en de relatie met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van jongeren.

Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen het PO,VO en MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveau’s op scholen. Het evenement zal een inspirerend programma bieden met een diversieteit aan onderwerpen die raken aan leermiddelen, digitalisering en de ontwikkelingen op scholen. Er zal ruimte zijn voor de educatieve uitgeverijen om zich onderscheidend van elkaar te presenteren via stands en presentaties.

De Leermiddelenbeurs richt zich op leerkrachten/docenten in het PO,VO en MBO en schoolleiders en management die zich bezighouden met selectie/keuze van leermiddelen of het opstellen leermiddelenbeleid. De Leermiddelenbeurs is onderdeel van IPON2014 en vindt plaats op woensdag 19 en donderdag 20 maart en is gratis bij voorregistratie.